Hvor meget støjer en varmepumpe?

Varmepumper er blevet populære over de sidste par år. En bekymring for mange købere er, hvorvidt en varmepumpe støjer. Men faktisk støjer en varmepumpe i høj kvalitet minimalt.

 

Hvor meget larmer en varmepumpe indendørs?

En luft-til-luft varmepumpe har en indedel, der typisk er placeret i husets mest centrale rum. Derfor er det naturligvis en irritationsfaktor, hvis varmepumpens indedel har et højt støjniveau. Der er stor forskel på de forskellige varmepumpernes støjniveau, og ved luft-til-luft varmpepumper kan støjniveauet være forskelligt alt efter kvaliteten på varmepumpen. Sørg derfor for at købe en varmepumpe i høj kvalitet og med et så lavt lydniveau som muligt.

En luft-til-vand varmepumpe har en indedel der ofte er placeret i et bryggers, teknikrum, værksted eller lign. Placeres den inde i huset kan støjgener være en stor belastning og derfor gælder det om at vælge en pumpe med et så lavt støjniveau som muligt.

Hos Dansk Klima Center er vi forhandler af varmepumper fra Samsung, som er blandt markedets med lydsvage. De har alle et lavt støjniveau, og vores luft-til-luft varmepumper har et lydniveau helt ned til 16 dB (luft-til-luft)/35dB (luft-til-vand), så de ikke forstyrrer, selvom de er placeret i huset.

 

Hvor meget støjer en varmepumpe udenfor?

Mange købere bekymrer sig også om, hvorvidt varmepumpen støjer udenfor. Varmepumpens udedel har en ventilator og kompressor, som afgiver lyd, når den er tændt. Placeringen af varmepumpens udedel gør en stor forskel, når det kommer til at mindske støjgenerne, og med den rette placering generer varmepumpen hverken husstanden eller naboerne.

 

Hvor skal man placere sin varmepumpe for at undgå støjgener udendørs?

Der er flere tiltag, man kan gøre, for at mindske støj fra varmepumpens udedel. Først og fremmest er det vigtigt at placere varmepumpen det rigtige sted. Vær opmærksom på, at varmepumpen ikke bør stå tæt på soveværelsesvinduer, hvor larmen kan genere. Dertil skal man være opmærksom på gældende regler i forhold til afstand til skel. Man kan også med fordel sørge for, at varmepumpen ikke står tæt på udendørs opholdssteder. Hvis varmepumpen bliver installeret om vinteren, glemmer man måske at tage højde for, at placeringen kan genere om sommeren, hvor der bliver brugt mere tid udenfor.

Det er også vigtigt, at varmepumpens støjniveau ikke generer naboerne. Hvis støjniveauet overskrider det tilladte i skellet til naboen, kan man i værste fald blive nødt til at flytte varmepumpen igen. Vi anbefaler, at varmepumpen placeres min. 2 meter fra skel, men gerne længere for at sikre, at støjen ikke generer omkringliggende nabohuse. Det er yderligere en fordel, hvis der er buske eller hegn hen mod naboen, da disse vil hjælpe med at minimere støjen fra varmepumpen.

Få en indikation af hvor din varmepumpe kan placeres for at mindske støjgener her:

Støjberegner