Hvordan fungerer en luft-til-vand varmepumpe?

Naturen er fuld af energi. Den indeholder energi ned til -273°C og først derefter, er enhver form for energi trukket ud af den. Med en varmepumpe kan naturens vedvarende energi opsamles og anvendes til rum- og brugsvandsopvarmning – det betyder altså, at naturen forærer dig en stor del af din ellers sædvanlige varmeenergi.

En luft-til-vandvarmepumpe består af to dele, en udedel og en indedel m. tank.

Nedenfor ses en illustration af hvordan en varmepumpens udedel fungerer:

 1. Tilførelse af varmeenergi fra enten luft eller jord.
 2. I fordamperen (varmeveksleren) overføres varmeenergien til varmepumpens iskolde kølemiddel som så bliver opvarmet et par grader og fordamper til gasform.
 3. I kompressoren komprimeres det nu gasformige kølemiddel. Når trykket stiger, så stiger temperaturen ligeledes. Varmen, som genereres via trykket, overføres via en kondensator (varmeveksleren) til indedelen som forsyner dit centralvarmesystem.
 4. Via kondensatorens blæser frigiver kølemidlet varmen til varmesystemet i din bolig. Samtidig bliver kølemidlet nedkølet (dog fortsat +grader) og overgår til væskeform igen (væsken kondenseres)
 5. Via ekspansionsventilen sænkes tryk og temperatur til – °C så processen igen kan begynde forfra, når kølemidlet igen når fordamperen (varmeveksleren).

Ved udskiftning af opvarmningsformen i dit hus, er der mange gode grunde til at overveje en luft-til-vand-varmepumpe. En luft-til-vand varmepumpe er særlig fordelagtig til dig som ikke har et stort haveareal til jordvarme. Desuden er en luft-til-vand varmepumpe er et miljøvenligt og budgetvenligt alternativ til eksempelvis el-varme eller oliefyr og den er kræver et minimum af vedligeholdelse. Samsungs luft-til-vand varmepumper er driftsikre ned til en udendørs temperatur på henholdvis -15 og -25° og derfor egner de sig godt til det nordiske klima.

 

Fordele ved en luft-til-vand varmepumpe

En af de mest åbenlyse fordele ved luft-til-vand varmepumper er muligheden for at spare energi og dermed penge på varmeregningen. Samtidig er det en miljøvenlig løsning med minimal vedligeholdelse.

Der kan opnås store energimæssige besparelser i forbindelse med et skift til en luft-til-vand varmepumpe. Der kan spares op imod 70% på varmeregningen ved at skifte fra gas- eller oliefyr. Desuden er en luft-til-vand varmepumpe pladsbesparende i forhold til et jordvarmeanlæg. Varmepumpens udedel placeres blot i nærheden af huset og derfor er det ikke nødvendigt at grave haven op som ved jordvarmeanlæg.

Der findes en række yderligere fordele ved at implementere en luft-til-vand varmepumpe:

 • Varmeregningen reduceres ved at skifte fra elvarme, olie eller naturgas
 • Støtter den grønne omstilling
 • Høj driftssikkerhed
 • Nem at betjene
 • Udsender ingen lugtgener som olie eller pillefyr.
 • Minimal vedligeholdelse

 

Vedligeholdelse af en luft-til-vand varmepumpe

En luft-til-vand varmepumpe kræver stort set ikke nogen form for vedligeholdelse udover rensning af snavsfilteret samt et årligt lovpligtigt service. Loven kræver, at alle anlæg, der har en fyldning større end 1 kg “ikke-naturlige” kølemidler, skal efterses min. en gang årligt. Uanset om varmepumpen er dækket af loven eller ej, er det en god idé med et årligt eftersyn da det sikrer at varmepumpen har en optimal virkningsgrad og giver pumpen de bedste forudsætninger for en lang levetid. Samtidig forebygger man også store og dyrere reparationer på sigt, når man løbende sørger for at servicerer sin varmepumpe – ligesom når man får serviceret sin bil.

 

Hvordan vælger jeg den rigtige størrelse luft-til-vand varmepumpe?

Det er vigtigt at tale med en autoriseret installatør, når der skal vælges en luft-til-vand varmepumpe. Der er mange faktorer som spiller ind når varmepumpen skal dimensioneres idet husets byggeår, isoleringsværdi, antal af personer og badeværelser alle har en indflydelse på energiforbruget. F.eks. jo dårligere huset er isoleret, desto større varmepumpe kræver det for at vedligeholde et konstant varmeniveau i huset. Derfor er det ikke muligt at udføre det indledende arbejde selv.

Det anbefales altid, at det er en autoriseret installatør som laver dimensioneringen af varmepumpen for at sikre, at I får den rigtige varmepumpe til netop jeres hus og behov.

Find autoriseret installatør her