Hvor stor skal min luft-til-luft varmepumpe være?

Når en luft-til-luft varmepumpe skal installeres, er det vigtigt, at den har den rette størrelse. Hvilken størrelse, der er den rette, afhænger af mange faktorer, såsom hvor godt eller dårligt isoleret huset er, antallet af kvadratmeter, antallet af rum og hvor mange beboere, der er i huset. Det er altså kompliceret at vurdere, hvor stor en luft-til-luft varmepumpe skal være. En godkendt installatør kan hjælpe med at dimensionere, hvor stor luft-til-luft varmepumpen skal være, samtidig med at de også kan stå for både installation og efterfølgende lovpligtig service.

 

Hvad sker der, hvis størrelsen på luft-til-luft varmepumpen er forkert?

Det er utrolig vigtigt, at varmepumpen er dimensioneret korrekt, da man ellers vil få uhensigtsmæssige driftsomkostninger. Mange vælger en varmepumpe fordi det er en prisvenlig løsning, men det er det kun, hvis anlægget har den korrekte størrelse. Hvis luft-til-luft varmepumpe er omvendt er for stor, vil den starte og stoppe ofte. At pumpen konstant skal starte og stoppe, vil slide på den, og det vil på sigt nedsætte dens levetid. Dette påvirker også driften negativt, og gør varmepumpen til en dyrere løsning, end hvis varmepumpen havde den rette størrelse.

Det er altså vigtigt, at anlægget er dimensioneret korrekt for at få det optimale udbytte af varmepumpen. At få en autoriseret installatør til at hjælpe med dimensioneringen sikrer de størst mulige besparelser, en optimal drift og lang levetid.

Det anbefales at luft-til-luft varmepumpen monteres i det rum du gerne vil have opvarmet da man kan ikke forvente at en varmepumpe kan opvarme et helt hus, heller ikke selvom den er opgivet til fx at kunne opvarme 125m2, da varmefordelingen er afhængig af planløsningen i huset.

Find en autoriseret installatør her